Aanpak eenzaamheid Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer vindt het bestrijden van eenzaamheid belangrijk en wil daarom de lokale aanpak eenzaamheid versterken. Wethouder Ingeborg ter Laak ondertekende ook het landelijk actieplan tegen eenzaamheid. In mei 2019 richtten we de community tegen eenzaamheid op: Startbijeenkomst community

De aanpak tegen eenzaamheid richt zich in Zoetermeer op vier actielijnen:

  1. Inzicht krijgen in eenzaamheid in Zoetermeer
  2. Oprichting van een brede lokale Community tegen eenzaamheid
  3. Signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid
  4. Doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid

Meer informatie over deze vier actielijnen in Zoetermeer, is te vinden in de volgende memo: Zoetermeer Eén Tegen Eenzaamheid

Eenzaamheid komt breed voor in de samenleving, op alle leeftijden. Toch hebben vooral ouderen hier last van. Daarom ligt de focus in eerste instantie op het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Door de coronacrisis weten we dat eenzaamheid onder jongeren ook toeneemt. Daarom voegen we de aanpak van eenzaamheid onder jongeren ook toe aan nieuw te behalen doelstellingen.