Onze community

Iedereen kan iets doen om de eenzaamheid van iemand een beetje te doorbreken. Het verbinden van deelnemers in de community versterkt dit.

Als deelnemers houden we contact met elkaar en met inwoners die zich alleen voelen. We treffen elkaar drie tot vier keer per jaar via netwerkbijeenkomsten. Ook gebruiken we een netwerkapp, om ideeën, plannen en kennis uit te wisselen en activiteiten aan te kondigen.

De afgelopen tijd hebben we veel mooie initiatieven ontwikkeld en zetten wij ons in om iets extra’s te betekenen voor anderen in de stad. Alle deelnemers zijn ambassadeur van onze community en dragen dit uit.

Via themagroepen werken we activiteiten rondom een bepaald thema samen uit.

SoeperWinter

Ook tijdens de koudere en donkere wintermaanden bleven wij naar elkaar omkijken.

Kom Erbij Jongeren

Je bent jong en voelt je alleen, terwijl iedereen om je heen veel vrienden lijkt te hebben. Deze themagroep ontwikkelt activiteiten om eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar te maken en te kijken wat we hier samen aan kunnen doen. 

Op dit moment is deze themagroep druk bezig met de uitvoer van een groot project: Kom Erbij. 

Het 'Kom Erbij' project geeft handvatten voor een boost en een blauwdruk voor een duurzame aanpak voor jongeren. De focus ligt de komende maanden op: Een bewustwordingscampagne, workshops op scholen, een jongerenconferentie (februari 2022) met als afsluiter een Kom Erbij Festival op 9 april 2022.

De hele organisatie wordt getrokken door het netwerk aan (jongeren)organisaties en jongeren zelf. De organisatie is voor jongeren en door jongeren. Neem je een kijkje op de website van het Kom Erbij project?

Themagroep Kwaliteit van het aanbod

Welk aanbod is er in Zoetermeer voor mensen die zich eenzaam voelen? En hoe kan dit nog beter op elkaar aansluiten? Met deze vragen gaat deze themagroep aan de slag.

De Themagroep maakt gebruik van de volgende middelen:

  • De sessie Verbetertool Eenzaamheid van Movisie (gehouden op 6 oktober en 8 december 2020 en 5 oktober 2021)
  • De Leerkring Eenzaamheid (gehouden op 20 april en 7 september 2021).

De Leerkring Eenzaamheid is door de Themagroep Kwaliteit van het Aanbod ingezet als vervolg op de sessies Verbetertool Eenzaamheid van Movisie 2020 op 20 april en 7 september 2021. Een Leerkring is een levend en lerend netwerk dat zich in de loop der jaren uitbreidt over geheel Zoetermeer. De deelnemers afkomstig uit de diverse Zoetermeerse organisaties inspireren elkaar door routines uit hun werkpraktijk aan elkaar te vertellen en met elkaar te bespreken; ervaren knelpunten worden opgelost. Het traject leidt tot kwaliteitsbewustzijn, verbinding, uitwisseling en verbetering van de praktijk.

Themagroep Zomereenzaamheid

Niet iedereen gaat op vakantie en thuiszitten kan best eenzaam zijn. Deze themagroep werkt een speciaal programma met zomeractiviteiten uit voor de thuisblijvers.

Themagroep Jongeren

Je bent jong en voelt je alleen, terwijl iedereen om je heen veel vrienden lijkt te hebben. Deze themagroep ontwikkelt activiteiten om eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar te maken en te kijken wat we hier samen aan kunnen doen. 

Themagroep Communicatie

Het is belangrijk dat Zoetermeerders weten dat de community bestaat. Daarnaast willen we verhalen delen en eenzame Zoetermeerders bereiken. Deze themagroep zet zich hiervoor in en werkt aan nieuwe communicatiemiddelen.

Ook jij kan ons helpen. Word daarom ook deelnemer aan de community.

Kernteam

De gemeente nam in 2019 het initiatief voor oprichting van de community tegen eenzaamheid, vanuit de visie dat eenzaamheid alleen samen kan worden aangepakt. We werken met een kernteam om samen de lijnen voor een aanpak eenzaamheid uit te zetten. Op den duur zal de community zelfstandig verdergaan.

Naast de gemeente bestaat het kernteam uit:

  • Mark Merckens, ondernemer DN Leisure
  • Gerda Griffioen, Stichting Present
  • Sjemoeel Brauckman, Bibliotheek Forum Zoetermeer
  • Maartje van Putten, Bibliotheek Forum Zoetermeer, Volksuniversiteit