Onze community

Iedereen kan iets doen om de eenzaamheid van iemand een beetje te doorbreken. Het verbinden van deelnemers in de community versterkt dit.

Als deelnemers houden we contact met elkaar en met inwoners die zich alleen voelen. We treffen elkaar drie tot vier keer per jaar via netwerkbijeenkomsten. Ook gebruiken we een netwerkapp, om ideeën, plannen en kennis uit te wisselen en activiteiten aan te kondigen.

De afgelopen tijd hebben we veel mooie initiatieven ontwikkeld en zetten wij ons in om iets extra’s te betekenen voor anderen in de stad. Alle deelnemers zijn ambassadeur van onze community en dragen dit uit.

Via themagroepen werken we activiteiten rondom een bepaald thema samen uit.

  • Themagroep Eten en ontmoeten
  • Themagroep Kunst en cultuur
  • Themagroep Jongeren
  • Redactieraad
  • Kernteam

Teamwerk Eetclub

Wil je nieuwe mensen leren kennen onder het genot van een lekker hapje eten?

Themagroep Eten en ontmoeten

Eten en ontmoeten is een samenwerkingsverband tussen alle sociale eetinitiatieven in de stad. Met de themagroep Eten en ontmoeten hebben we een sociale routekaart gemaakt. Op de sociale route kaart kan je plekken vinden in Zoetermeer waar je voor een betaalbare prijs kan eten en nieuwe mensen kan leren kennen. Zie de sociale route kaart hier:  Sociale Routekaart Eten en Ontmoeten

Themagroep Kunst en cultuur

Doel van de themagroep Kunst en cultuur is om samen te werken aan culturele activiteiten/interventies in Zoetermeer die bijdragen aan de preventie van eenzaamheid en het bevorderen van Positieve Gezondheid. Samen met kunst- en cultuurmakers, maatschappelijke organisaties en wijkbewoners. Dit doen we door elkaar te inspireren en van elkaar te leren, nieuwe samenwerkingen aan te gaan, activiteiten te ontwikkelen en gezamenlijk te zorgen voor zichtbaarheid en promotie van activiteiten.

Themagroep Jongeren

Je bent jong en voelt je alleen, terwijl iedereen om je heen veel vrienden lijkt te hebben. Deze themagroep ontwikkelt activiteiten om eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar te maken en te kijken wat we hier samen aan kunnen doen. 

Redactieraad

Het is belangrijk dat Zoetermeerders weten dat de community bestaat. Daarnaast willen we verhalen delen en eenzame Zoetermeerders bereiken. De redactieraad zet zich hiervoor in en werkt aan nieuwe communicatiemiddelen.

Ook jij kan ons helpen. Word daarom ook deelnemer aan de community.

Kernteam

De gemeente nam in 2019 het initiatief voor oprichting van de community tegen eenzaamheid, vanuit de visie dat eenzaamheid alleen samen kan worden aangepakt. We werken met een kernteam om samen de lijnen voor een aanpak eenzaamheid uit te zetten. Op den duur zal de community zelfstandig verdergaan.

Naast de gemeente bestaat het kernteam uit:

  • Mark Merckens, ondernemer DN Leisure
  • Gerda Griffioen, Stichting Present
  • Sjemoeel Brauckman, Bibliotheek Forum Zoetermeer
  • Marije Arnouts, Wijck - CKC
  • Daphne Francino, Palet Welzijn