Leerkring Eenzaamheid “LHBTI+ en Eenzaamheid”

Leerkring Eenzaamheid “LHBTI+  en Eenzaamheid”

Themagroep Kwaliteit van het Aanbod: Leerkring Eenzaamheid

De Leerkring Eenzaamheid werd gepresenteerd door de voorzitter van het COC Haaglanden, Marion Tahapary Keislair zij heeft ons meegenomen in de wereld van “LHBTI+  en eenzaamheid”.

Sjemoeel Brauckman, specialist Educatie en Ontwikkeling van de Bibliotheek, vertelde vervolgens over welk aanbod de Bibliotheek beschikt om eenzaamheid bij deze groep terug te dringen of te voorkomen.

Daarna was er ruimte voor een nagesprek met alle aanwezigen.

Hieronder vind u de link naar het verslag van de leerkring.

20220526 Verslag van de Leerkring Eenzaamheid 25 mei 2022.pdf